diumenge, 23 de maig de 2010

Aprendre junts alumnes diferents
APRENDRE JUNTS ALUMNES DIFERENTS,

és un llibre de Pere Pujolàs.

Durant els darrers anys l'escola inclusiva ha estat el model escolar pensat i dissenyat per tots aquells que creuen en una escola per a tothom, amb atenció a la diversitat i una veritable igualtat d'oportunitats. Aprendre junts alumnes diferents és una aposta radical per l'escola inclusiva enfront de l'escola selectiva. Lluny de la retòrica buida de contingut pràctic, es fonamenta en una anàlisi rigorosa de les condicions que han de fer possible una escola per a tothom, tot proposant els equips d'aprenentatge cooperatiu a l'aula com a instrument metodològic i didàctic, però també com a via de pensament filosòfic, ètic i pedagògic per ensenyar a tothom i, sobretot, per ensenyar una nova forma de viure. L'autor conjuga pefectament la refexió tèorica amb la pràctica educativa a l'aula i ofereix al lector eines de treball i recursos per desenvolupar un procés d'ensenyament aprenentatge que doni la veu a l'alumne i el situi al centre de l'acte educatiu.

1. Aprendre junts alumnes diferents és just. La inclusió és una qüestió de justícia. L'educació inclusiva s'ha de considerar com un valor.

2. Aprendre junts alumnes diferents és necessari per a tothom:

- Alumnes amb diferents capacitats, algunes més accentuades que d'altres.

- Per als alumnes més corrents.

- Per a la societat en general, si aprenen junts podran apreciar el valor d'aprendre junts, de conviure, tot i les diferències que hi pugui haver.

3. Aprendre junts alumnes diferents és possible. Difícil, cert, però no impossible. L'educació inclusiva ha de ser un repte. Sempre hi ha alumnes diferents, per tant, ens hem de plantejar com educar-los junts, com tot i les diferències, formin part d'un mateix grup, on de la diferència en neixi la convivència.

4. L'educació personalitzada, l'autonomia dels estudiants i l'estructuració cooperativa de l'aprenentatge són tres grans puntals que permeten atendre junts als alumnes diferents a partir de la pedagogia.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada