dilluns, 24 de maig de 2010

El 70% dels alumnes discapacitats aniran a l'escola ordinària a Catalunya

  1. Article extret del diari El Periódico, a data de 24 de maig de 2010

  2. El pla 'Aprendre junts per viure junts' contempla per primera vegada un programa de formació específic per als docents.
EFE
BARCELONA

La Conselleria d'Educació ha dissenyat un pla per avançar cap a l'anomenada escola inclusiva que preveu que el 70% dels alumnes amb discapacitats puguin ser escolaritzats en centres ordinaris l'any 2015, enfront del 56,2% actual, objectiu al qual destinarà 20,8 milions d'euros.

El pla
Aprendre junts per viure junts contempla per primera vegada un programa de formació específic per als docents i la contractació de 730 professionals especialitzats per facilitar el suport necessari perquè els escolars amb discapacitats tant físiques com psíquiques puguin desenvolupar al màxim les seves potencialitats a l'escola ordinària.

En l'actualitat, un total de 15.668 alumnes amb discapacitat assisteixen a escoles i instituts ordinaris i centres d'educació especial, que la Generalitat vol que, en gran part, es converteixin en centres de referència i suport als ordinaris que tenen alumnes amb aquestes característiques.

Recursos extres

El pla parteix del convenciment, ja constatat en països europeus amb sistemes educatius més avançats, que la convivència d'escolars amb discapacitat i sense és beneficiós no només per als que tenen més problemes sinó també per al conjunt de l'alumnat.

Un dels punts clau de la política d'Educació en aquest àmbit és l'aposta per les Unitats de Suport a l'Educació Especial (USEE), que es van posar en marxa el curs 2004-05 en centres ordinaris amb l'objectiu de facilitar els recursos materials i humans per fer realitat l'escola per a tots.

En aplicació d'aquest pla, les USEE, que compten amb personal docent especialitzat i recursos didàctics extres, passaran entre el 2008 i el 2015 de les 284 actuals a 518 unitats en les etapes obligatòries i de les 109 a les 194 en els estudis postobligatoris.

Serveis especialitzats

Respecte a la reconversió dels centres d'educació especial en centres de referència, els dos únics que existeixen en aquests moments passaran a ser 50 el 2015. El pla també preveu l'elaboració del mapa de recursos i serveis especialitzats de manera que qualsevol zona del territori català pugui tenir a l'abast les eines necessàries per facilitar una atenció de qualitat per a aquest alumnat.

Els alumnes amb necessitats educatives específiques que ja s'escolaritzen amb més normalitat als centres ordinaris són els que tenen discapacitat visual (93%) o auditiva (83%), seguits dels discapacitats físics (63%).

L'assignatura pendent són els alumnes amb discapacitat intel·lectual, dels quals només un 54% assisteix a escoles ordinàries, i els que presenten trastorns generalitzats del desenvolupament (25%), així com els discapacitats múltiples (6%).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada