dilluns, 3 de maig de 2010

Què és una WebQuest?

La idea de WebQuest va ser desenvolupada l'any 1995 a la Universitat de Sant Diego pel professor de Tecnologia Educativa Berni Doodge. Aquest va definir aquest recurs com "una activitat d'investigació en la que la informació amb la que interactuen els alumnes prové total o parcialment de la Wide Web."

Nosaltres ho definiríem com una activitat didàctica a la que podem recórrer els docents i futurs docents que consisteix en una investigació guiada a través de recursos Webs, que promou la utilització del pensament superior, el desenvolupament d'habilitats del tractament de la informació i el desenvolupament de competències relacionades amb la societat de la informació.
La tasca, doncs, no consisteix simplement en contestar simples preguntes o reproduir el que hi ha a la pantalla de l'ordinador, sinó a desenvolupar un pensament creatiu o crític i implicar la resolució de problemes, enunciació de judicis, anàlisis o síntesis. Així doncs, consisteix en presentar un problema atractiu a l'alumnat, el qual hauran de resoldre utilitzant una guia del procés del treball i un conjunt de recursos preestablerts accessibles a través de la xarxa.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada