dilluns, 17 de maig de 2010

Què són els quaderns virtuals?

És un entorn d’aprenentatge portat a la xarxa on es poden trobar exercicis tradicionals. El projecte facilita al professorat de qualsevol nivell i àrea educativa la creació de recursos didàctics multimedia per tal de que puguin avaluar el progrés i rendiment dels seus alumnes.
ESTRUCTURA DELS QUADERN
Aquestos quaderns virtuals estan formats per fulls (igual que els quaderns tradicionals) on es distribueixen preguntes i materials adicionals de referència i consulta. Tenen una estructura molt flexible perquè el mestre pugui crear propostes educatives per qualsevol tipus d’alumnat, (grups heterogenis, grups amb diferents ritmes d’aprenentatges…), i a més a més es poden utilitzar per treballar qualsevol àrea i nivell educatiu.

TIPUS D’ACTIVITATS
Els tipus d’activitats per Quaderns Virtuals són:
 • ACTIVITATS DE SELECCIÓ
  Són preguntes on s’ha de triar la resposta o respostes correctes d'entre una llista d’opcions. Aquesta llista pot aparèixer en vertical o en horitzontal, i en les seves opcions de resposta pot contenir textos, imatges i/o sons.
 • ACTIVITATS D’ORDENACIÓ
  S’ha d’ordenar un conjunt d’elements que es presenten desordenats. Per establir l’ordre correcte caldrà moure cada objecte a la posició adient . L’orientació de les respostes pot ser tant horitzontal com vertical i el material emprat poden ser imatges o textos.
 • ACTIVITATS D’OMPLIR ESPAIS
  On s'an d’omplir un o més espais en blanc amb les respostes que l’alumnat consideri correctes.
 • ACTIVITATS D’ARROSSEGAR
  Permeten desplaçar cada resposta cap a la posició correcta.
 • ACTIVITATS DE ZONES SENSIBLES
  Són preguntes en les que es poden marcar zones o unir punts d'una imatge.
 • ACTIVITATS DE DIBUIX
  Són preguntes en les que l’alumne podrà dibuixar línies i polígons a sobre d'una imatge...
  A cada full i/o pregunta es pot incloure material addicional com a informació de suport, ampliació o referència. A més, tant les activitats com el material addicional poden incloure elements multimèdia: àudio, vídeo, animacions, codi HTML...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada